11 months ago

เหตุผล ดีๆกับ ค่านิยมการเที่ยวหลังเรียนจบ

เหตุผล ดีๆกับ ค่านิยมการเที่ยวหลังเรียนจบ

วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวตะวันตกที่ไม่ read more...11 months ago

เหตุ ดีๆกับ ค่านิยมการไปเที่ยวหลังเรียนจบ

เหตุ ดีๆกับ more info ค่านิยมการเดินทางหลังเรียนจบ

ปร read more...11 months ago

เหตุ ดีๆกับ ความชื่นชอบการท่องเที่ยวหลังเรียนจบ

เหตุ ดีๆกับ ความชื่นชอบการท่องเที่ยวหลังเรียนจบ

ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของชา read more...11 months ago

เหตุผล ดีๆกับ ค่านิยมการแรมรอนหลังเรียนจบ

เหตุผล ดีๆกับ ค่านิยมการแรมรอนหลังเรียนจบ

ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของชาวตะวัน read more...11 months ago

สาเหตุ ดีๆกับ ค่านิยมการเดินทางหลังเรียนจบ

เหตุผล ดีๆกับ ความชื่นชอบการเที่ยวหลังเรียนจบ

ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของชาวต read more...1 year ago

ศาสตร์ชีวิต ด้วยตัวเอง หรือเรียนรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุขในช่วงที่ผมศึกษาอยู่ในคณะวิศวะ พวกเราก็เ read more...1 year ago

เด็กสูญเสียความสนใจในวิชาทำให้ต้องเรียนพิเศษเป้าหมายของการเรียนพิเศษนั้นคือ เพราะว read more...